ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ

Loading...
If you do not see the chart and diagram, please clear your browser cache and refresh the page.

ရှင်းလင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေအတွက်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရထံမှရရှိထားသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ပါ။

ပြည်နယ်အရ လက်ရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်

အတွက် Invalid date


အခြားသတင်းအချက်အလက်များ ကြည့်ရှုရန် ပြည်နယ်များပေါ် တွင်နှိပ်ပါ။

  ရှင်းလင်းချက် - ကွာလာလမ်ပူ၊ မာလကာနှင့် နီဂရီ ဆမီလမ် မှပိုးတွေ့ရှိမှု အရေအတွက်များသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၄ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပိုးတွေ့ရှိသူများအရေအတွက်ကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုးတွေ့ရှိမှုအားလုံး၏ စုစုပေါင်းအရေအတွက်မဟုတ်ပါ။

  ခရိုင်အလိုက်အရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ

  အတွက်


   ကျေးဇူးပြု၍ အကူအညီ အနည်းငယ်ရနိုင်မည်လား ?

   ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၏ သတင်းထောက်များ၊ ဒီဇိုင်နားများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို နေ့ချင်းညချင်တင်ပြနိုင်ရန် မမောမပန်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဤခက်ခဲနေသည့် အချိန်ကာလအတွင်း အကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်နေမှုများအား အနည်းငယ်သောအလှူငွေများလှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကူညီရန် စဥ်းစားပေးစေချင်ပါသည်။

   အခြားနည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍လှူဒါန်းလိုပါက သင်ပါဝင်ထည့်ဝင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံသို့ဆက် သွယ်အ ကြောင်းကြားနိုင်သည်။