कोबिड-19

अस्वीकरण: हाम्रो संख्याले राज्यको डाटा समावेश गर्दछ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय संग मेल खान सक्दैन।

Advertisement

तपाई हामी लाइ थोरै सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ ?

हाम्रो पत्रकार, डिजाइनर अनि इन्जिनियर को टोलि हरुले हजुर हरुलाई २४ घण्टा कोबिड-१९ को जानकारी गराउने प्रयास गरेको छौ।

तपाई हरुलाई अर्कै मार्फत बाट चन्दा दिनु मन भयोभने , हाम्रो वित्त विभाग लाई सम्पर्ग गर्नुहोस।

८ सेप्टेम्बर २०२१, बिहानको ४:०० बजे


21,963,459
Tested Negative

1,900,467
सकारात्मक परीक्षण गरियो

7.96%
Positive Rate*

* सकारात्मक परीक्षण को कुल संख्यामा गरेको सकारात्मक परिणामहरूको संख्या द्वारा गणना गरीन्छ, परिक्षण गर्न बाकी रहेका हरुलाई छुटाएको छ।

एम वो एच स्वास्थ्य मंत्रलाय